OTTERNES

P2241144-2.jpg (22346 byte) P2241148-2.jpg (22564 byte) P2241147-2.jpg (22159 byte) P2241152-2.jpg (19676 byte) P2241154-2.jpg (18689 byte)
Vinter på Otternes
otternes-eple01-2.jpg (27620 byte) otter-blomst01-2.jpg (28683 byte) otternes10-06-00-2.jpg (24554 byte) otternes10-2.jpg (26596 byte) otternes-eple02-2.jpg (24734 byte)
otternes-eple01 otter-blomst01 otternes10-6 otternes10 otternes-eple02
otternes08-2.jpg (25950 byte) otternes09-2.jpg (25061 byte) otternes01-2.jpg (27591 byte) gamlefjøsen03-2.jpg (24016 byte) gamlefjøsen01-2.jpg (27049 byte)
otternes08 otternes09 otternes01 gamlefjøsen03 gamlefjøsen01
otternes-eple03-2.jpg (25391 byte) Otternes-OK-2.jpg (29389 byte) otter-stein01-2.jpg (28955 byte) otter-tun06-2.jpg (24792 byte)
otternes-eple03 Otternes-OK otter-stein01 otter-tun06
otter-tun01-2.jpg (27463 byte) P2241142-2.jpg (27146 byte) otter-tun02-2.jpg (24898 byte)
otter-tun01 otter-tun02

Om lag 110 meter over sjøen ser vi eit gammalt gardstun med 27 bygningar, no eit museum kalla Otternes Bygdetun. Staden som buplass kan sporast tilbake til steinalderen. I førkristen tid gravlagde truleg folket på Otternes sine døde på Fronnes på den andre sida av fjorden.

Eldste huset på tunet er frå ca år 1700, men at folk budde her før, er dokumentert i skattelistene frå 1522. Fast busetnad er truleg langt eldre, kanskje ned mot eit par hundre år e. Kr. Før denne tid levde folk meir av jakt og fiske og streifa då gjerne om frå stad til stad.

Frå utmarka henta dei høy og lauv til storfé og småfé, og ved til oppvarming. 

Om somrane produserte dei smør og ost på stølane i fjellet. Det gjorde dei òg heime, med unnatak av opphald i mjølkinga på førjulsvinteren når dyra var høg-drektige. Innmarka vart i stor grad nytta til korn og poteter. Dei siste ti-åra har sauehaldet vore det viktigaste.

På det meste har her budd om lag 60 menneske, medrekna husmannsfamiliar som budde nede ved sjøen.

Det var livalt på gardane med så mykje folk. Særleg spennande var det når tenestefolket kom til gards 14. april (sommarmål og tenardagen) og var der til 29. september (Mikkelsmesse).

Då kunne mang ei romantisk stund utspela seg ved fjord og i fjell. Ikkje så få knytte band i desse lyse sommartider, band som kunne vara livet ut.

I siste halvdel av 1800-talet utvandra om lag 50 menneske frå desse gardsbruka til Amerika.

Garden har tre stølar oppe på fjellet. Dei har same stølane som garden Vikesland (460 m.o.h.) ovanfor Otternes. Vikesland er i 1998 framleis i full drift med geiter. Litt lenger mot Aurland ligg gardane Li.

Sist på 1980-talet var Otternes staden for innspeling av den prislønna filmen «En håndfull tid».

Frå 1996 bur det ingen på tunet. Gardbrukarane har bygt seg hus utanfor tunområdet, og driv jordbruk for det meste som attåtnæring.