BESTEMORS VEVSTOVE 
Ingeborg Breisnes Lunde
5745 Aurland
Tlf.: 57 63 34 40 / Mob.: 41 21 32 32

 

Eg brukar ikkje mønster

- komponerer etter kvart.

To ting vert såleis ikkje like.

Eg nyttar dei tradisjonelle teknikkane, men har fire seriar:

Tradisjon”: Gamal teknikk og gamle fargar.

Fugl Phoenix”: Gamal teknikk og nye fargar.

Ny vri ”: Gamal teknikk med vri

Fantasi”: Enkel biletvev.

 

Bestemor’s vevstove: Veva åkle og løparar i ull.

Vis-à-vis Lunde Camping.

Grandmothers Weaving Room: Traditional wallhangings and tablecovers.

Opposite of Lunde Camping.

Webstube Grossmutters: Teppische fúr Wand und Tisch.

Entgegengesetzt Lunde Camping.

L’atelier de tissage de Grand-Mere: Tapis de table ou muraux en laine.

 

Klikk på bileta for å sjå større bilete av teppa

 

"Fredsteppe 2008"
Idé - design - vev: Ingebog Breisnes Lunde

Globalt har to ord gått att siste åri,- møteplass og dialog.
Alle fire verdenshjørner må vere med!
Dette inspirerte meg til å lage "Fredsteppet"
X = symbol for møteplass (sumerisk)
X med tverrstrek oppe og nede er symbol for dialog (sumerisk)

Vil ein oppnå FRED, må fleire faktorar vere med,- eg brukte fargar
Håp = grønt - Tru/energi = gult - Kjærleik = raudt - Fred = kvitt

"Meditasjon"
Idé - design - vev:
Ingebog Breisnes Lunde

I meditasjon går ein innover i seg sjølv i von om meir sjølvforståing.
Design: Konsentriske Quadrat

"Sakralteppet"
Idé - design - vev:
Ingebog Breisnes Lunde

Kyrkja sine fargar og symbol
Bylgjer: Jesus gjekk på vatnet
Lys: Jesus er verdas lys
Kross: Frikjøping
3D veknad: Inn i sjela
Fokus på lilla: Nattverdsstaupet

       

 "Dialog II"
Idé - design - vev:
Ingebog Breisnes Lunde

X med tverrstrek oppe og nede er
gamalt symbol for dialog frå
Sumeria og Indus kulturen