Arbeidarpartiet
Framstegsp.
Høgre
Kristeleg Folkep.
Senterpartiet
SV
Venstre
(tilbake)