Aurland Skofabrikk produserer den kjende AURLANDSKOEN !

Du kan få kjøpt Aurlandskoen og andre skinnprodukt i fabrikkutsalet vårt i fabrikkbygget.

Velkommen!

Aurland Skofabrikk, 5745 Aurland,  tlf. 57 63 32 12,  fax 57 63 33 85

 

         
         
         
         

Produksjon av sko har lange
tradisjonar i Aurland, bygda langt inne
i Sognefjorden.

Det vart alt på 1800-talet sydd sko til
“engelske lakslordar” som var på vitjing
i Aurland.

AURLAND SKOFABRIKK fører vidare
ein tradisjon med røter heilt tilbake til
1940-åra.

Produksjonen, som i dei fyrste åra gjekk
føre seg i små lokale rundt om i bygda,
er i dag samla i nye moderne lokale i
Aurland sentrum.

Då produksjonen var på topp, i 1940 og
50-åra, var inntil 90 personar sysselsett
i skoproduksjonen. I dag har ein omlag
6 tilsette. I produksjonen, som tidlegare
var reint handarbeid, vert det no delvis
nytta maskiner.

Aurlandskoen fekk si noverande form i
1920-åra og har fram til i dag helde på
sitt sermerkte design og gode kvalitet.

Ekte Aurlandsko vert produsert i fargane
naturell og svart, med gummi eller
lærsåle, og kan leverast i heile og
halve storleikar.

 AURLAND SKOFABRIKK  produserer
og handlaga belte i ekte skinn

 

 

Shoe production has a long tradition
in Aurland, a village which lies by the
famous Sognefjord. As far back as the
1800’s, shoes were sown for the
English lords who visited Aurland to
fish salmon.

AURLAND SHOE FACTORY, wich
was started in the 1940’s, still carries
the tradition.

Production, which in the early years
was
mainly done in private homes  
and small shops, is
today centralized  
in a modern
locality.

When production was at its peak in
the 1940’s and 50’s, around 90
people were engaged, and the shoe
was completely hand sown. Today
there are about six people employed
and work is partially done by machine.

The Aurland shoe obtained its
present form in the 1920’s and still
holds its special design and
good quality.

Genuine Aurland shoes are produced
in natural leather colour and in black,
with either rubber or leather sole, and
are available in both half and whole sizes.

AURLAND SHOE FACTORY also
produces handmade belts in real leather.

 

         
Næring: Sko - fabrikk
Adresse: 5745 Aurland
Telefon: 57 63 32 12
Mobil:
Fax: 57 63 33 85
E-post: