Velkommen til Aurland - Flåm!

Glimt frå Driftevegmarknaden 2013
Glimt frå Aurlandsmarknaden 2013
SKIPSANLØP SOMMAREN 2013

 

Biblioteket

...klikk her for
Vangenpanorama
Send oss e-post:
post@aurland.com

 

AURLAND
FJORDHOTEL

Bestemors
vevstove
 

AURLAND. COM - tel.: +47 57 63 32 88 eller +47 92 24 54 86

Adr.: Aurland.com - Postboks 16 - NO 5741 AURLAND - NORWAY
Mange av sidene inneheld aktiveringspukt der det skjer noko når du klikkar på dei.
Gå på oppdagingsferd på sidene og gjer deg kjend med bygda og dei som bur her.

Nyt dei mange bileta du finn på sidene, og ta gjerne kontakt om du ynskjer å bruke
dei i ulike samanhengar. Det kan du gjere ved å klikke på E-post ruta over til venstre.

Du kan nå mange av aurlendingane på heimesider/e-post sida. Me er stort sett
godslege og "utadvente" og vel vande å omgåast andre, som den turiststaden me er.

Har du forslag til ting som bør vere med på desse sidene eller som kan gjerast betre,
er me takksame for idear og kritikk.

Aurland.com er som nemnt, bygdefolket og næringslivet sin eigen portal for 
presentasjon og marknadsføring av bygda elles, og det me står for. 

Canon